ບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງທັດສະນະ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງພະນັກງານທຸກຂັ້ນ

ຂ່າວເດັ່ນ-ປະເດັນດັງ ບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງທັດສະນະ

ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄືຫຼາຍຄົນຄິດ

ບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງທັດສະນະ

ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງກຳນົດວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ