ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ

ຮອງຫົວໜ້າ ຄອສພ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນວິທະຍາກອນ ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃນວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ ຂອງພັກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ສມປຊ

ຂ່າວສານ

ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ ເປີດກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນເອກະສານ ການສ້າງປະຖົມປັດໄຈກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ ພາກທີ 2

ບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງທັດສະນະ

ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງກຳນົດວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ