ບົດຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ

ກວດກາພຽງ 39 ເປົ້າໝາຍ ພົບເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ເດັດຂາດຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ

     ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ທີ່ໄຂຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 1-17 ພະຈິກ 2021 ແລະ ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນຂຶ້ນລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບການຊັກຖາມ ຂອງ ສສຊ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ; ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກໍໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021 ເຊິ່ງບາງອັນພົ້ນເດັ່ນດັ່ງນີ້:

     ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປີ 2021 ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.055,97 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 350,35 ຕື້ກີບ; ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາເຫັນວ່າມີ 1 ໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຍັງມີ 5 ໂຄງການ ທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ, ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຕິດຕາມ, ກວດກາມີຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ກໍໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບ   ເໝົາກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງແກ້ໄຂຄືນຕໍ່ບັນຫາຄົງຄ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ, ທັງສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ສໍາເລັດທັນຕາມກໍານົດເວລາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມູນຄ່າ 37,7 ຕື້ຢວນ, ຮອດປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 98% ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ຍັງມີບາງບັນຫາຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການກໍານົດຂອບເຂດເສັ້ນທາງ ແລະ ສະຖານີບາງຈຸດບໍ່ລະອຽດ, ການແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງຊັກຊ້າ ມີຫຼາຍຈຸດບໍ່ທັນສໍາເລັດ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ຖືກກະທົບບໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ, ການກໍານົດອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮັບຮອງແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດສັນຍາຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນ ບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ, ມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

     ສໍາລັບການກວດກາຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ທັງໝົດ 15 ເປົ້າໝາຍ, ກວດກາສໍາເລັດ 4 ເປົ້າໝາຍ, ຍັງສືບຕໍ່ກວດ 11 ເປົ້າ ໝາຍ. ສ່ວນການກວດກາໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເຂົ້າແຜນແລ້ວຕາມບັນຊີ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະຫຼຸບທັງໝົດ 5.542 ໂຄງການມູນຄ່າ 109.528,20 ຕື້ກີບ, ກວດກາສໍາເລັດແລ້ວ 2.004 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 58.956,80 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດທີ່ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ມີ 760 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 55.492,24 ຕື້ກີບ; ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼຸດ 10 ຕື້ກີບລົງມາ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົ້າການດໍາເນີນການກວດກາ 1.244 ໂຄງການມູນຄ່າ 3.464,56 ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກວດກາທັງໝົດ 3.538 ໂຄງການມູນຄ່າ 50.571,86 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການກວດກາພົບເຫັນຕົວເລກຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 1.807,50 ຕື້ກີບ, 399.459,28 ໂດລາສະຫະ ລັດ. ໃນນີ້,ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຫັກລົບອອກຈາກມູນຄ່າລວມ ຂອງໂຄງການຈໍານວນ 1.349,68 ຕື້ກີບ, 104.891,81 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງທວງ ແລະ ສືບຕໍ່ເກັບຄືນໃຫ້ລັດ ຈໍານວນ 457,82 ຕື້ກີບ, 294.567,47 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກວດພົບເຫັນມູນຄ່າທີ່ສະພາຍັງບໍ່ທັນຮັບຮອງ (ມູນຄ່ານອກແຜນ) ຈໍານວນ 585,26 ຕື້ກີບ (ນອນໃນ 48 ໂຄງການ).

     ວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນໄດ້ສຳເລັດ 2 ຄະດີ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ 4 ຄະດີ; ສ່ວນການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ການສະເໜີ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າທັງໝົດ 176 ສະບັບ; ວຽກຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ທັງໝົດ 8 ເປົ້າໝາຍ ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດຄື:ເປັນເງິນກີບ 359 ຕື້ກວ່າກີບ,ເປັນເງິນໄທ 395.554 ບາດ ແລະ ເປັນເງິນໂດລາ 1.545.811ໂດລາ; ເກັບກູ້ໄດ້ຄືນ 244 ຕື້ກວ່າກີບ, 39.594 ບາດ ແລະ 1.545.811 ໂດລາ.

     ສັງລວມແລ້ວ, ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດໄດ້ກວດກາ 39 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ການສະເໜີ 176 ສະບັບ; ພົບເຫັນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 1.860,84 ຕື້ກີບ, ມີ 24.882.503,73 ໂດລາ ແລະ 384.810.394 ບາດ; ເກັບກູ້ໄດ້ແລ້ວມີ 328,03 ຕື້ກີບ, ມີ 218.046 ໂດລາ ແລະ 4.514.780ບາດ; ຍັງຄົງຄ້າງມີ 1.532,81 ຕື້ກີບ,ມີ 24.644.457,73 ໂດລາ ແລະ 380.295.614 ບາດ. ນອກນັ້ນ ຍັງພົບເຫັນ 183 ໂຄງການມີລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມສັນຍາສູງກວ່າລາຄາ ຂອງກະຊວງ ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ 20% ຂຶ້ນໄປ, ຕົວເລກຜິດດ່ຽງ ເທົ່າກັບ 3.127,46 ຕື້ກີບ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ; ຈາກຜົນເສຍຫາຍທີ່ພົບເຫັນທັງໝົດນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນຄະດີກັບຜູ້ ກະທໍາຜິດກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບກົດ    ໝາຍ.

      ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍທ່ານກໍ່ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານທີ່ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດຍາດມາໄດ້ໃນໄລະຜ່ານມາ ພ້ອມດຽວກັນກໍສະເໜີ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມີຄວາມເດັດຂາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ກໍຄື ການລົງວິໄນ, ໃສ່ໂທດຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄວາມສັກສິດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ທັງເປັນການປາບປາມ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ເປັນພະຍາດຮ້າຍຊໍ້າເຮື້ອ, ແກ່ຍາວມາດົນນານໃຫ້ໝົດໄປ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນນີ້ໄດ້.

ບົດໂດຍ: ສອນທິ ວົງບຸນຄໍາ

ພາບ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

 

ບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *