ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ

ອາວຸດສຳຄັນ ທີ່ຈະເອົາຊະນະໂຄວິດ-19 ໄດ້ ຄືທຸກຄົນຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ

     ( ບົດ: ນຳພາແນວຄິດ )

      ຄືດ່ັງພວກເຮົາຮູ້ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ ເປັນວົງກວ້າງ ເກືອບທຸກໆແຂວງໃນທົ່ວປະເທດມີຄົນຕິດເຊື້ອ ມີແຕ່ແຂວງຫົວພັນ ແຂວງດຽວທີ່ປອດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂໍຊົມເຊີຍ ການນຳທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນພົນລະເມືອງ ຊາວແຂວງຫົວພັນທຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມເດັດຂາດຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ສາມາດສ້າງກຳແພງປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ຮັກສາມາດຕະຖານນີ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄປ.

        ປັດຈຸບັນ ສົງຄາມຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບສູງແລ້ວ, ບັນດາແຂວງທີ່ມີການລະບາດແຮງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ເຖິງຂັ້ນປິດບ້ານ-ປິດເມືອງ, ແຂວງທີ່ມີການລະບາດແຮງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ; ອີງຕາມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທົ່ວປະເທດ ພຸ້ງທະລຸເຖິງ ສອງໝື່ນກວ່າຄົນແລ້ວ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນທຸກວັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບໜ້າເປັນຫ່ວງ, ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ສູງເຖິງ 563 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນເຂັ້ມຂຶ້ນຕື່ມ ພ້ອມທັງສັ່ງປິດບ້ານ-ປິດເມືອງ ໃນບັນດາເມືອງໃຈກາງ ນັບແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021.

        ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ຖືວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ຢຽບເສັ້ນແດງແລ້ວ, ລັດຖະບານ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ຕໍ່ຊາຕາກຳ ຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ພວມປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ ຂອງສັດຕູທີ່ບໍ່ມີກິ່ນ, ບໍ່ມີເງົາ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບໃນການທຳລາຍລ້າງສູງ ຄືດ່ັງພວກເຮົາພວມປະເຊີນຢູ່ທຸກມື້ນີ້, ນອກຈາກເອົາຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແລ້ວ ມັນຍັງກີດກັ້ນການພັດທະນາ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການທຳມາຫາກິນຂອງຄົນເຮົາ ທຸກຮູບແບບ. ສະນັ້ນ ໃນສະຖານະການທີ່ຂ້ຽວຂາດນີ້ ຈົ່ງຮ່ວມແຮງ-ຮ່ວມໃຈ ກັນ ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ໂດຍຈັບອາວຸດໃຫ້ແໜ້ນ ຍິງໃຫ້ຖືກເປົ້າ; ອາວຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນສົງຄາມປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດຮ້າຍຕົວນີ້ ແມ່ນຫຍັງ ? ແມ່ນພັນທະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ຕໍ່ຊາຕາກຳຂອງປະເທດຊາດ ເພາະວ່າ ປະເທດຊາດ ເປັນຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນ ມີສິດ-ມີພັນທະ ຕໍ່ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງ ປະເທດຊາດ; ຜ່ານມາ ຍັງມີພົນລະເມືອງຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຕໍ່ພັນທະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຄິດວ່າ ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທ່ີເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ, ອີງໃສ່ແຕ່ພັກ-ລັດ ເປັນຜູ້ບໍລິການ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍຕົນເອງບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຍັງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງຝ່າຝືນຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໂຄສະນາຕຳນິວິຈານ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງແມ່ນໃຜ, ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ ຕໍ່ປະເທດຊາດ; ຈາກຄວາມຄິດທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງກຸ່ມຄົນດ່ັງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສູນກັກກັນຕ່າງໆ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ນອກນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ສວຍໂອກາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆທີ່ຝ່າຝືນຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ປ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ເລັດລອດເຂົ້າມາ​ ໂດຍບໍ່ມີການກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ປະຕິບັດການປັບໃໝ ແບບບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ພາໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງຢູ່ປະເທດເຮົາ; ສະນັ້ນ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂັ້ນບ້ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການສຶກສາອົບຮົມ, ອະທິບາຍ-ຊີ້ແຈງບັນຫາຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ພັນທະໜ້າທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

        ພັນທະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ?.

        – ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ວາງແນວທາງ-ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

     – ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ເປັນຜູ້ນຳເອົານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໄປຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ມອບໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ.

        – ຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ.

        ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງສະແດງອອກ ຄື:

        + ມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງ ກໍຄື ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບ້ານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

      + ມີໜ້າທີ່ ຕິດຕາມການປະພຶດ ທີ່ຜິດກັບລະບຽບການຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດຂອງບ້ານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        + ມີໜ້າທີ່ ສຶກສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ປະຕິບັດຫຼັກການປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປ່ຽນ​ ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນແບບໃໝ່.

    + ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊາຕາກຳຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ພວມຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຂົ່ມຂູ່ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີຄວາມຮັບປະກັນຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອ.

    + ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໝາຍຄວາມວ່າ: ຕ້ອງຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຕິດເຊື້ອ, ຖ້າຫາກຕິດເຊື້ອ ກໍຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ.

        + ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຄວາມເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ; ນອກນີ້ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ເດັດຂາດ​ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍ ຕໍ່ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

        ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນບາງບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວສັງຄົມ ພ້ອມກັນລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ​ໂດຍໄວ​ ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ທຸກຄົນ ໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າ ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ປຽບເໝືອນຄົນລາວທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຢູ່ໃນເຮືອລຳດຽວກັນ ທີ່ພວມປະເຊີນກັບພະຍຸຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນກາງມະຫາສະໝຸດ, ຖ້າເຮືອລົ້ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການເສຍຊີວິດ ກໍຈະບໍ່ເລືອກຊົນຊັ້ນວັນນະ, ເພດ-ໄວ-ໃຫຍ່-ນ້ອຍ; ເພື່ອຜ່ານຜ່າໄພອັນຕະລາຍນັ້ນໄດ້ ຕ້ອງຮ່ວມແຮງ, ຮ່ວມໃຈກັນສະກັດກັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຜ່ານຜ່າໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ; ການຕ້ານກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ບໍ່ຄວນໂຍນຄວາມຜິດ ແລະ ມົວເມົານຳແຕ່ການຕຳນິວິຈານ ພາກສ່ວນນັ້ນ-ພາກສ່ວນນີ້ ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່-ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ກໍສາມາດເອົາຊະນະກັບສັດຕູຕົວຮ້າຍກາດນີ້ໄດ້.

 

ບົດໂດຍ: ໂພເມກ ວິໄລສັກ

ພາບ: ທອນ ແລະ ຈາກອິນເຕີເນັດ

ບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.