ບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງທັດສະນະ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢາເສບຕິດ ຄືຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ

    ຢາເສບຕິດ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຊໍາເຮື້ອ ທີ່ສະສົມມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເບື່ອເມົາ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍຄືຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວໜຸ່ມລູກຫຼານຮຸ່ນສືບທອດ ທີ່ເປັນໜໍ່ແໜງ ຂອງຊາດ ແລະ ຍັງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເປັນການກົດໜ່ວງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ-ປອດໄພຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຍັງເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍເປັນວົງກວ້າງ ສະສົມແກ່ຍາວມາຮອດປັດຈຸບັນ.

   ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ກໍຄືອະນາຄົດຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ; ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂຶ້ນເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເປັນວຽກບຸລິມະສິດ, ຈໍາເປັນ ແລະ ຮິບດ່ວນ ທີ່ຈະຕ້ອງສຸມທຸກກໍາລັງແຮງ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກໍານົດເວລາ 2 ປີເຄິ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2021-2023  ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຢູ່ໃນຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ເຊິ່ງຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຖືເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ເຮັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສົມທົບຫຼາຍມາດຕະການ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຢັບຢັ້ງໄດ້ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ເພາະສະນັ້ນ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຍົກລະດັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂຶ້ນເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ. ສໍາລັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ນີ້ ກໍໄດ້ກໍານົດບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ຜະລິດສື່ໂຄສະນາ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສຶກສາອົບຮົມ, ລົງສຶກສາອົບຮົມກຸ່ມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂັ້ນບ້ານ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢູ່ບັນດາສໍານັກງານ-ອົງການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄອບຄົວໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຫ່ງຊາດ, ວັນສາກົນຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ປຸກລະ ດົມຂົນຂວາຍເງິນເຂົ້າກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ; 2. ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນ: ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; 3. ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງດ້ານບຸຄະລາກອນ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ພາຫະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຮັບໃຊ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; 4. ຍົກສູງປະສິດທິພາບດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບດ້ານ ໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການກໍາແໜ້ນສະພາບການ, ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການແກ້ໄຂບັນດາລາຍຄະດີ ໂດຍສະເພາະຄະດີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ພ້ອມທັງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢ່າງເໝາະສົມ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ; 5. ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ ຂອງລະບົບການເມືອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ, ການສ້າງແຜນການ, ການກວດກາ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ລະບົບການເມືອງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ; 6. ເພີ່ມທະວີວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງປອດໄພ, ໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ 5 ປະເທດ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ປະຊາຄົມອາຊຽນ ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາ (UNODC) ແລະ ອື່ນໆ.

    ພາຍຫຼັງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດແລ້ວ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍເລີ່ມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໂດຍສະເພາະວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ ສາມາດສະກັດກັ້ນຂະບວນການຂົນສົ່ງ, ຊື້-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ຢຶດຂອງກາງ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ; ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ປກສ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຢຶດຂອງກາງ ຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງ, ຊຸກເຊື່ອງ, ອໍາພາງ ມາກັບລົດຂົນສົ່ງເບຍລາວ. ຜ່ານການກວດຄົ້ນ ພົບເຫັນຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າຈໍານວນ 262 ເປົາ ເທົ່າກັບ 27.832 ມັດ ເທົ່າກັບ 55.664.000ເມັດ ມີນໍາໜັກ 5.566,4 kg , ຢາໄອສ໌ ຈໍານວນ 65 ເປົາ ເທົ່າກັບ 1.537 ຫໍ່ ມີນໍາໜັກ 1.537 kg, ລົດບັນທຸກ 12 ລໍ້ 1 ຄັນ ແລະ ໄດ້ກັກຕົວ ທ້າວ ທອງໄຊທໍ ໂຊເຟີລົດ ອາຍຸ 22 ປີ ອາຊີບຂັບລົດ ຢູ່ບ້ານ ນໍ້າສະໝອກເໜືອ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ; ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຂອງ ທ້າວ ໄຊຕົ່ງທໍ່ ອາຍຸ 40 ປີ ອາຊີບ ນັກທຸລະກິດ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ວິຊາສະເພາະ ຈຶ່ງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ເຮືອນຂອງທ້າວ ໄຊຕົ່ງທໍ່ ຜ່ານການກວດຄົ້ນ ໄດ້ພົບເຫັນ ຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ 4 ຖົງໃຫຍ່  ນໍ້າໜັກ 45.5 kg, ແປ້ງຝຸ່ນສີແດງ ຈໍານວນ 21 ຖົງໃຫຍ່ ນໍ້າໜັກ 159 kg, ແປ້ງຝຸ່ນສີຂາວ 20 kg, ແປ້ງຝຸ່ນສີຟ້າ 2 ຖົງນ້ອຍ ຈໍານວນ 300 g, ນໍ້າຢາເຄມີ  1 ຕຸກໃຫຍ່ 3 ຕຸກນ້ອຍ ນໍ້າໜັກ 10 kg , ຢ້າບ້າເມັດສີຂຽວ 2 ຖົງໃຫຍ່ ນໍ້າໜັກ 2 kg ແລະ 1 ຖົງນ້ອຍ ນໍ້າໜັກ 200 g, ເຄື່ອງອັດຢາ ຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ, ອາວຸດເສີກ ປະເພດປືນ AK  ຈໍານວນ 1 ກະບອກ, ປືນສັ້ນ  9 ມມ ຈໍານວນ 1 ກະບອກ ພ້ອມລູກປືນ, ພົບເຫັນຕູ້ເຊັບຈຳນວນ 5 ໜ່ວຍພາຍໃນຕູ້ມີ ວັດຖຸຄ້າຍຄືຄຳ-ເງິນອີກຈຳນວນໜື່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ຢຶດເຄື່ອງຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຂອງກາງ ແລະ ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນຕໍ່ໄປ.

    ນີ້ຄືຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດນີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນຂະບວນຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໝົດທຸກຄົນທົ່ວສັງຄົມລາວທັງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຈິງຈັງ ຕາມ 3 ຫຼັກການຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ຄື: ຄວາມເດັດຂາດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ບັນຫາຢາເສບຕິດ ຄືພະຍາດຕິດແປດຊໍ້າເຮື້ອ ທີ່ແກ່ຍາວມາດົນນານແລ້ວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ.

ຫົງລຶດີ

ບົດຄວາມໜ້າສົນໃຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.